Prvé stretnutie ľudí s otvoreným srdcom na charite
IMG_4188

Biele srdce pre našu Magdušku

Ocenenie Biele srdce sa opäť dostalo do rúk tých správnych sestier aj na regionálnej úrovni. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Trnava, dňa 26. mája 2016 v kine Hviezda ocenila výnimočné […]

celý článok »

Deň Mesta 1

Deň mesta v Novom Meste nad Váhom

Pri príležitosti osláv založenia Nového Mesta nad Váhom, dňa 10.6.2016 mala možnosť naša Farská Charita oboznámiť so svojou činnosťou širokú verejnosť. Mesto nám poskytlo stánok a takto sme mali vytvorený […]

celý článok »

3

Radosť pre seniorov v Novom Meste nad Váhom

Posledné májové odpoludnie prialo seniorom v Novom Meste nad Váhom. Posedenie v Pastoračnom centre zorganizovala Farská charita s dobrovoľníkmi a Novomestská Prepozitúra Panny Márie spolu s vdp. p. dekanom Blažejom […]

celý článok »