Prvé stretnutie ľudí s otvoreným srdcom na charite

Náš spoločný 1. máj

V rámci osláv 1. mája sme ani v našom zariadení, Dome pokojnej staroby, nezabudli na tradíciu stavania májov. Za účasti viacerých klientov zariadenia, bol v nedeľu, dňa 30.4.2017 v záhrade […]

celý článok »

Záložky do knihy

V DPS Cífer – Dome pokojnej staroby, sa naši seniori, v rámci programových terapií na rozvoj jemnej motoriky a myslenia, venovali výrobe záložiek do knihy zo zvyškov vlny, ktorú nám […]

celý článok »