Prvé stretnutie ľudí s otvoreným srdcom na charite

Zbierka školských pomôcok

Trnavská arcidiecézna charita v rámci celoslovenskej zbierky aj tento rok organizuje v celej arcidiecéze Zbierku školských potrieb pre deti z núdznych rodín. Do konca augusta môžete darovať školské pomôcky a […]

celý článok »

Výlet do Smoleníc

Výlet do Smoleníc

S klientami nízkoprahového Centra pomoci človeku v Trnave sme uskutočnili výlet do Smoleníc. Bol to krásny čas strávený v neformálnom prostredí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnoli túto aktivitu zrealizovať.

celý článok »

Náš spoločný 1. máj

V rámci osláv 1. mája sme ani v našom zariadení, Dome pokojnej staroby, nezabudli na tradíciu stavania májov. Za účasti viacerých klientov zariadenia, bol v nedeľu, dňa 30.4.2017 v záhrade […]

celý článok »

Záložky do knihy

V DPS Cífer – Dome pokojnej staroby, sa naši seniori, v rámci programových terapií na rozvoj jemnej motoriky a myslenia, venovali výrobe záložiek do knihy zo zvyškov vlny, ktorú nám […]

celý článok »