Predstavili sme Trnavu, partnerské mesto projektu

V piatok, 11.5.2018 sme v Trnave privítali našich priateľov z Moravy, s ktorými nás spája aj projekt „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaní služieb“. Naši a moravskí pracovníci, dobrovoľníci a klienti charít trávili spoločne príjemný deň. Podujatie sprevádzala moderátorka, […]

celý článok »

Opustila nás naša kolegyňa a priateľka

‎Vo štvrtok 15. marca 2018 nás navždy opustila naša kolegyňa a priateľka Magdaléna Nižníková. Pôsobila v Trnavskej arcidiecéznej charite v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako sestra – odborníčka s vysokým […]

celý článok »