Dobrovoľnícke pozície

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov tvojej rodiny alebo domácnosti.
Existujú rôzne činnosti, ktorým sa môžeš venovať.

Dobrovoľník v kreatívnej dielni

Dobrovoľník hmotnej pomoci

Dobrovoľník v projekte Dobrá Duša

Outdoor aktivity

Poslúž ľuďom

Dobrovoľník v prezentačnom stánku

Dobrovoľník v sklade solidarity

Dobrovoľník v streetworku

Dobrovoľník v štátnej potravinovej pomoci

Dobrovoľník internetovej komunikácie