Charita robí radost deťom

Charita robí radosť deťom

Dobrovoľníčky Trnavskej arcidiecéznej charity, pracovisko v Novom Meste nad Váhom, dňa 10. novembra 2015 obdarovali najmenších školákov Základnej školy na Odborárskej ulici v Novom Meste nad Váhom plyšovými hračkami od sponzorov. Radosť detí bola veľká.

Poďakovanie patrí riaditeľovi PaedDr. Jaroslavovi Jeřábkovi, ktorý je vždy nápomocný pri charitatívnych akciách.

Charita robí radost deťomCharita robí radost deťomCharita robí radost deťom