Kontakt

Adresa

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
917 01 Trnava

IČO: 356 02 619
číslo účtu v ČSOB v tvare IBAN: SK71 7500 0000 0040 0829 7855

Patrícia Kravecová
sekretariát
+421 33 55 11 396
+421 903 402 132
sekretariat@charitatt.sk

Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ
+421 33 55 11 396
+421 903 402 133
riaditel@charitatt.sk

Dobrovoľnícke centrum

Juraj Juríček
koordinátor programu
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk

Materiálna a potravinová pomoc

Mgr. Matej Polák
koordinátor programu
+421 948 634 320
pomoc@charitatt.sk

Farské charity

Mgr. Igor Strýček, PhD.
projektový manažer
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk

Rozvoj sociálnych služieb

Mgr. Katarína Pažítková
manažér rozvoja sociálnych služieb
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk

Dom pokojnej staroby

Adresa

Dom pokojnej staroby Cífer
Pavetitšova 17
919 43 Cífer

Ing. Soňa Sedláková
vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

Mgr. Dominika Škrabáková
hospodárka
+421 910 136 907
dominika.skrabakova@charitatt.sk

Sylvia Vašková
vedúca opatrovateľskej služby
+421 911 788 952
sestradps@charitatt.sk

Opatrovateľská služba

Adresa

ChSvR Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Adriana Krajčovičová
vedúca CHSvR  Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Ošetrovateľská služba – ADOS Charitas Trnava

Adresa

ADOS Charitas – ošetrovateľská starostlivosť
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Renáta Holkovičová
odborný zástupca ADOS Charitas Trnava
+421 33 55 11 397 (denne od 8.00 do 10.00)
+421 910 788 026 (denne od 8.00 do 16.00)
ados@charitatt.sk
renata.holkovicova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku

Adresa

Centrum pomoci človeku
Hlavná 43
917 01 Trnava

Koordinátorka Centier pomoci človeku
Mgr. Mária Vlkovičová
+421 940 602 151
koordinatorcpc@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Trnava

Adresa

Centrum pomoci človeku Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Zuzana Zaťková
sociálna pracovníčka
+421 948 944 449
zuzana.zatkova@charitatt.sk

Mgr. Soňa Pobiecka
sociálna pracovníčka
+421 948 09 10 11
sona.pobiecka@charitatt.sk

Mgr. Mária Altoffová
sociálna pracovníčka
+421 948 09 10 11
maria.altoffova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Piešťany

Adresa

Centrum pomoci človeku Piešťany
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany

Mgr. Mária Kloknerová
odborný garant NSSDR
+421 910 788 031
maria.kloknerova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk

Bc. Erika Jurči
odborný pracovník NSSDR
+421 910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk