Materiálna a potravinová pomoc

Ďakujeme farníkom z Galanty

V galantskom farskom kostole sv. Štefana kráľa prebiehala počas marcového prvopiatkového týždňa prvá Prvopiatková zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb Trnavskej arcidiecéznej charity. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo […]

celý článok »

Prijímanie šatstva

Milí naši darcovia, chceme Vás upozorniť, že šatstvo, ktoré chcete darovať na charitu, môžte k nám priniesť vždy len v pondelky a to v čase od 8:00 – 13:00 a […]

celý článok »

Zbierka potravín

Vážení priatelia, chcem sa Vám prihovoriť a podeliť sa o svoje zážitky, skúsenosti a pocity v súvislosti s minulotýždňovou zbierkou trvanlivých potravín, ktorú Trnavská arcidiecézna charita organizovala v šiestich predajniach […]

celý článok »

Ďakujeme za chlieb

Denné centrum Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave zabezpečuje základné životné potreby ľuďom, ktorí stratili domov, ktorí sa ocitajú v akútnej či v dlhodobej hmotnej kríze.Denne prichádza do centra do 40 […]

celý článok »

Poďakovanie darcom

V Centre pomoci človeku v Trnave sme od začiatku roku 2015 do dnešného dňa mohli s pomocou mnohých dobrodincov jednorázovo alebo opakovane obdarovať 42 rodín a 45 jednotlivcov, a tak […]

celý článok »

Poďakovanie pravidelnému darcovi

S pomocou odštepného závodu Pečivární Sereď sa nám darí napĺňať plány a poslanie Trnavskej arcidiecéznej charity. Všetky darované výrobky slúžia pre potreby Centra pomoci človeku Sereď a putujú do sociálne […]

celý článok »

Ďakujeme všetkým darcom potravín

Trnavská arcidiecézna charita sa od 10. do 15. novembra 2014 zapojila do celoslovenskej akcie zameranej na darovanie trvanlivých potravín, drogérie, čistiacich a hygienických potrieb, ktorú organizovala spoločnosť Tesco Stores SR, […]

celý článok »

Stránka 1 z 212