Centrum pomoci človeku Sereď

Kontakt

Adresa

Centrum pomoci človeku Sereď
Garbiarska 18/3964
926 01 Sereď

sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Zaťková
+421 948 944 449
charita.sered@charitatt.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00 – 14:00
Utorok: 8:00 – 14:30
Streda: 8:00 – 14:00
Štvrtok: 8:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 13:30

Každý pracovný deň – možnosť objednať sa prostredníctvom t.č. 0948/944 449 alebo osobne v čase otváracích hodín.

Sociálne služby poskytované Centrom pomoci človeku

Centrum pomoci človeku je určené hlavne ľuďom bez domova, ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi, v krízovej situácii a ľuďom odkázaným na pomoc iných. Služby sú poskytované v rámci Sociálnej poradne a Nízkoprahového denného centra. Každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie alebo nemôže pomôcť sám, môže bezplatne využiť služby základného sociálneho poradenstva poskytované sociálnym pracovníkom v Sociálnej poradni Centra pomoci človeku.

Sme tu pre Vás

 • Ak žijete na ulici
 • Ak ste rodina ohrozená chudobou
 • Ak ste v ohrození zdravia a života
 • Ak ste kvôli nízkym príjmom odkázaní na pomoc iných

Ak potrebujete poradiť:

 • pri zvládaní nepriaznivej životnej situácii (strata zamestnania, blízkej osoby, bývania)
 • pri hľadaní zamestnania
 • pri hľadaní ubytovania
 • pri vybavení dokladov a kontakte s úradmi (náhradné výživné, žiadosť do Domova soc. služieb, komunikácia s exekútorom,…)
 • pri sprostredkovaní odbornej pomoci – zdravotnej, psychologickej, právnej…
 • pri riešení rodinných a vzťahových problémov
 • pri riešení finančných problémov

Centrum pomoci človeku ponúka všetkým, ktorí sa ocitajú v ťažkej životnej situácii, v krízovej situácii, kedy ich príjem nepostačuje na pokrytie svojich výdavkov, možnosť zvýšiť si svoj príjem predajom kresťanského pouličného časopisu Cesta v uliciach Serede.

Novou službou Centra pomoci človeku je zapožičiavanie kompenzačných pomôcok, napr. invalidný vozík, barle, chodítka, polohovateľné postele. Uvedené kompenzačné pomôcky sú k dispozícii za dobrovoľný príspevok na podporu realizácie cieľov Centra pomoci človeku Sereď.

Nízkoprahové denné centrum slúži na zabezpečovanie základných životných potrieb ľuďom odkázaným na tento druh sociálnej služby (výdaj stravy – chlieb, káva, čaj, teplá polievka). Klienti tu majú možnosť oddýchnuť si, načerpať nové sily a motiváciu k zmene životného štýlu a opätovného začlenenia do spoločnosti. V značnej miere využívajú stredisko osobnej hygieny – WC, sprchu a práčku.
Súčasťou centra je sociálny šatník, kde je uskladnené darované šatstvo, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia pre klientov, ktorí si potrebujú oprať svoje šaty, resp. vymeniť za suché a čisté.

Výzva

Prosba o pomoc pri realizácii poskytovania sociálnych služieb

Ponúkame všetkým, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí na okraji spoločnosti možnosť podieľať sa na pomoci pre našich klientov. Veľmi by sme ocenili hlavne pomoc vo forme venovania 2% z daní,  stravných lístkov, suchých potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb a obnoseného – čistého šatstva. Centrum pomoci človeku je otvorené tiež  dobrovoľníkom a  študentom pre vykonávanie praxe.

Galéria