7 dní zdravia

7 dní zdravia

Aj tento rok sme sa zúčastnili na podujatí, ktoré každoročne organizuje mesto Trnava. Široká verejnosť sa mohla pristaviť pri našom charitnom stánku, kde si mohla našimi ošetrovateľkami a opatrovateľkami zmerať krvný tlak či glykémiu. Zároveň naši zamestnanci podávali informácie o našej organizácii.

Tešíme sa aj na budúci ročník!