Poďakovanie pravidelnému darcovi

S pomocou odštepného závodu Pečivární Sereď sa nám darí napĺňať plány a poslanie Trnavskej arcidiecéznej charity. Všetky darované výrobky slúžia pre potreby Centra pomoci človeku Sereď a putujú do sociálne slabších rodín a pre jednotlivcov v sociálnej núdzi.

Úprimná vďaka!