Deň mesta v Novom Meste nad Váhom

Pri príležitosti osláv založenia Nového Mesta nad Váhom, dňa 10. júna 2016 mala možnosť naša Farská Charita oboznámiť so svojou činnosťou širokú verejnosť. Mesto nám poskytlo stánok a takto sme mali vytvorený dostatočný priestor na propagáciu a aj prezentáciu našich výrobkov a darovaných predmetov, ktoré sme ponúkali za dobrovoľný príspevok. Počas celého dňa sme mali možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a sociálnych skupín.

Informovali sme ich o našej doterajšej službe, a povzbudzovali sme ich ku spolupráci, dobrovoľníckej činnosti, alebo hmotnej pomoci, či pomoci pri informáciách o ľuďoch ktorí sa ocitli v núdzi. Ľuďom, ktorí by našu pomoc potrebovali sme mohli bližšie povedať o nás, orientovať ich na naše centrum pomoci človeku. Za pomoci vyzbieraných milodarov môžeme poskytnúť pomoc vo väčšej miere tým, ktorí to akútne potrebujú.

Ďakujeme všetkým za pomoc a spoluprácu!