Dieňa sv. Heleny

Dielňa sv. Heleny

Prípravy na otvorenie dielne sv. Heleny pri Trnavskej arcidiecéznej charite v Trnave v týchto dňoch vrcholia. Pozývame každého, kto má záujem robiť niečo aktívne, tvorivé, zaujímavé, kto chce zažívať spoločenstvo. V dielni môžete rozvíjať svoje šitie na stroji, vyšívanie, kreatívnu tvorbu, práca s drevom, prútím či drôtom. Spolu zažijeme úžasné chvíle a zároveň spolu budujeme charitné dielo.

Hláste sa na 0903 402 133 alebo riaditel@charitatt.sk

Tešíme sa na každého z vás.