Prijímanie šatstva

Milí naši darcovia, chceme Vás upozorniť, že šatstvo, ktoré chcete darovať na charitu, môžte k nám priniesť vždy len v pondelky a to v čase od 8:00 – 13:00 a 14:00 – 16:30.

Tel. kontakt: 0910788032

Ďakujeme za pochopenie!