Charitná svätá omša

Milí priatelia,
v pondelok, 10. apriíla 2017 o 16:00 hod. Vás pozývame na charitnu svätú omšu v kostole sv. Heleny v Trnave na Hlavnej ulici, slúženú Mons. Jánom Bučíkom, duchovným správcom Trnavskej arcidiecéznej charity.

Tešíme sa na spoločenstvo s Vami.