Návšteva arcibiskupa a oslava narodenín

Návšteva arcibiskupa a oslava narodenín

Vrámci pravidelných stretnutí nás dnes opäť svojou návštevou v Dome pokojnej staroby Cífer potešil Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Prišiel potriasť rukou a popriať všetko len to najlepšie nášmu klientovi vdp. Jozefovi Leflerovi, ktorý si dnešným dňom môže povedať : „Mám úctihodných 90 rokov!“.

Takéto návštevy si veľmi vážime a vďačíme za to, že sme mohli príjemne osláviť a potešiť nášho cteného jubilanta.

Mgr. Miriama Raková – soc. pracovníčka DPS