Hľadáme odborného garanta nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Trnavská arcidiecézna charita hľadá do svojho Centra pomoci človeku v Piešťanoch pracovníkov na obsadenie pracovných pozícii:
– odborný garant nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom súbore: Oznam o výberovom konaní