Prosíme o Vaše 2 percentá

Milí naši priaznivci, blíži sa čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% z daní na účely, ktoré sú základným poslaním charity.

Vyhlásenie 2 percentá TT ADCH 2016