Výlet do Smoleníc

Výlet do Smoleníc

S klientami nízkoprahového Centra pomoci človeku v Trnave sme uskutočnili výlet do Smoleníc.
Bol to krásny čas strávený v neformálnom prostredí.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnoli túto aktivitu zrealizovať.

Výlet do SmolenícVýlet do SmolenícVýlet do SmolenícVýlet do SmolenícVýlet do SmolenícVýlet do SmolenícVýlet do Smoleníc