Pokračujeme vo vzdelávaní a vzájomnom odovzdávaní si skúseností

V utorok 5.6.2018 sme sa opäť stretli s našimi priateľmi z Oblastní charity Uherský Brod, s ktorými sme zapojení do projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“ operačného programu INTERREG V-A SR – ČR 2014 – 2020. Deň sa niesol v duchu témy vzdelávania: Metodika implementácie, dokumentovania vyhodnocovania opatrení podmienok kvality, s lektorkou vzdelávania, Mgr. Katarínou Pažítkovou. Tento krát sme sa miesto vzdelávania zvolili naše zariadenie pre seniorov Dom pokojnej staroby v Cíferi. Znova sme mali možnosť porovnávať rovnaké sociálne služby poskytované v dvoch rozličných krajinách, obohacovať sa o vlastné skúsenosti a inšpirovať sa pri tvorbe, nastavovaní a vyhodnocovaní toľko diskutovaných štandardoch kvality v sociálnych službách.
Čaká nás letná prestávka vo vzdelávaní, no už teraz sa tešíme na september a ďalšie príjemné a inšpiratívne stretnutia.