Týždeň charity v meste Trnava aj vďaka INGERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

„Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“

V piatok 15.6.2018 sme aj vďaka operačnému programu INGERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 usporiadali v Trnave podujatie v rámci Týždňa charít s názvom CHARITA – SVET PRÍBEHOV.

Týždeň charít, CHARITA – SVET PRÍBEHOV, prebehlo v očakávanom termíne, podľa predbežného programu, za priaznivého počasia. Deň sa niesol v duchu príbehov klientov charít a partnerských organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi. Príbehy počas dňa boli popretkávané hudobnými a tanečnými vystúpeniami.  Podujatie sprevádzala moderátorka, deti mali možnosť zaskákať si na skákacom hrade, dať si namaľovať tvár, rozdávali sme balóny, okoloidúci si mohli vyskúšať jednoduché cvičenie s príjemnou fyzioterapeutkou, prípadne si dať odmerať krvný tlak.  TTADCH, OCHUB a ďalšie organizácie  počas celého dňa prezentovali svoju činnosť v stánkoch na námestí Trnavy a diskutovali s ľuďmi, ktorí sa zaujímali o služby charity. Všetky naplánované aktivity v rámci podujatia sa uskutočnili. Počas celého dňa mali účastníci možnosť bližšie sa spoznávať, oboznamovať sa o svojej práci a rozprávať o svojich skúsenostiach. Účastníci podujatia zhodnotili podujatie ako veľmi príjemné, obohacujúce o vzájomné informácie. Účastníci OCHUB spoznali partnerské organizácie TTADCH a organizácie pracujúce s ľuďmi v núdzi sa oboznámili s činnosťou OCHUB.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia.