Jaroslav

Nášmu klientovi sme pomohli zamestnať sa

Približne pred mesiacom sa do nášho Centra pomoci človeku Sereď vrátil klient – Jaroslav, ktorý naše služby využíval pred takmer troma rokmi. Vtedy sa mu s našou pomocou podarilo za prácou vycestovať do zahraničia, kde dva roky pracoval ako pomocník v autoservise. Jaroslav je vyučený murár, život na ulici si už zažil a je pevne rozhodnutý, že týmto spôsobom života už nechce ďalej pokračovať.

Naša dobrovoľníčka mu pomohla sprostredkovaním brigády najprv pri presádzaní stromčekov a vzápätí u toho istého pána pri pokladaní zámkovej dlažby. Pri týchto prácach sa klient tak osvedčil, že tento pán kontaktoval svojho známeho so stavebnou firmou. Jaroslav má už spísanú dohodu  a získal prísľub práce na štyri mesiace – ako pomocný pracovník pri stavebných prácach. Dúfa, že svojou usilovnosťou sa časom dostane i k svojmu remeslu a na ulicu sa už nebude musieť vrátiť.

Veríme, že sa mu jeho predsavzatie podarí uskutočniť, modlíme sa a držíme mu pri jeho realizácii palce.

Pomoc pri návrate do života

Pomoc pri návrate do života

Minulý týždeň sa na nás obrátil nový klient, ktorý bol v ťažkej situácii po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Nemal základné ošatenie, občiansky preukaz, bol v nedobrom psychickom stave. Po rozhovore, ktorým sme zistili, čo môžeme urobiť, sa na náš podnet zaevidoval na ÚPSVaR a vybavil si tiež občiansky preukaz.

Poskytli sme mu oblečenie, potraviny, klient sa zapojil do upratovania šatníka ako aj upratania okolia nášho Centra pomoci človeku. Bola mu ponúknutá práca v zahraničí, veríme, že sa mu podarí vrátiť sa späť do bežného života a prekonať problémy, ktoré si spôsobil.

Veľmi sa tešíme, že sme boli nápomocní, aj pri vybavovaní dokladov, poskytnutím základného poradenstva a čo je dôležité, vypočuli človeka v jeho neľahkej chvíli.
Tak, nech sa Vám darí!

Darovali sme práčku

Tento týždeň sa nám podarilo darovať práčku osamelému dôchodcovi v núdzi.

Ďakujeme darcom z Piešťan a našim dobrovoľníkom, ktorí pračku previezli aj zapojili.

Pomohli sme rodine v núdzi

V spolupráci s OZ Pomocníček Sereď sme výnimočne pomohli rodine z farnosti mimo Serede, ktorá má sedem detí, z ktorých sú štyri zdravotne postihnuté a otec rodiny sa stal od 1. 3. 2015 nezamestnaný.

Veríme, že zaslaním balíka potravín, ktoré pochádzajú z prvopiatkovej zbierky potravín pre ľudí v núdzi sa nám podarilo aspoň trocha zmierniť problémy veľkej rodiny a tiež dať tejto rodine pocítiť, že na Slovensku je ešte stále veľa dobrých ľudí, ktorým ťažký osud iných nie je ľahostajný.

Ďakujeme všetkým darcom provopiatkovej zbierky potravín seredskej farnosti.

Pomohli sme deťom v Pieštanoch

Aj tento týždeň sa nám podarilo pomôcť a to vďaka nášmu príhovorcovi, ktorým bola detská lekárka. Vďaka jej ochote sme pomohli potravinami a oblečením pre deti a tiež sme im mohli urobiť radosť hračkami a farbičkami.

Pomohli sme a darovali detský kočík

S pomocou rozrastajúcej siete farských charít  sa nám podarilo spraviť radosť mladej rodine v núdzi, ktorej sme pomohli získať krásny kočiar pre malého syna.

Ďakujeme  darcovi z Hlohovca, dobrovoľníkom a OZ Samaria. Spolu dokážeme pomáhať viac.

Pomoc pre mamičku

V Novom Meste nad Váhom sme zorganizovali pomoc pre mamičku. V našej sieti pomoci núdznym sme našli darcu krásneho kočíka z Hlohovca.

Ďakujeme darcom kočíka, dobrovoľníkom vo farskej charite v Novom Meste nad Váhom a dobrovoľníkom OZ Samaria za spoluprácu.

Spolu pomôžeme viac.

Kočík pre deti

Babička mohla potešiť svoje vnúča novým kočíkom, a to aj vďaka darcovi z Trnavy.

Úprimná vďaka darcovi.

Stránka 1 z 212