Pomoc pre mamičku

V Novom Meste nad Váhom sme zorganizovali pomoc pre mamičku. V našej sieti pomoci núdznym sme našli darcu krásneho kočíka z Hlohovca.

Ďakujeme darcom kočíka, dobrovoľníkom vo farskej charite v Novom Meste nad Váhom a dobrovoľníkom OZ Samaria za spoluprácu.

Spolu pomôžeme viac.