Pomohli sme matke s deťmi z Trnavy

V našej sieti pomoci sa nám podarilo urýchlene vyhľadať darcu detského kočíka.
Veríme, že im kočík bude dlho slúžiť.

Ďakujeme darcom z Bolerázu a tiež dobrovoľníkom v charitnej sieti pomoci.

Pomohli sme matke s deťmi z Trnavy