Pomohli sme matke

Vďaka ochotným ľuďom z našej siete pomoci sme zaobstarali chladničku pre matku zo Šelpíc.

Ďakujeme darcom chladničky a dobrovoľníkom pomáhajúcim pri prevoze.

Pomohli sme matke