Pomohli sme deťom v Pieštanoch

Aj tento týždeň sa nám podarilo pomôcť a to vďaka nášmu príhovorcovi, ktorým bola detská lekárka. Vďaka jej ochote sme pomohli potravinami a oblečením pre deti a tiež sme im mohli urobiť radosť hračkami a farbičkami.