Streetwork

Projekt je zameraný na realizáciu terénnej sociálnej práce pre ľudí bez prístrešia v Trnave. Našim cieľom je nadviazať na súčasné aktivity s bezdomovcami, ponúknuť alternatívny prístup, doplnkovú službu a využiť priestor, ktorý naša skúsenosť, odbornosť a aj nedostatočnosť sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia ponúkajú. Obsahom je vykonávať špecifickú, vyhľadávaciu, sprievodnú a mobilnú terénnu sociálnu prácu, ktorá zahŕňa aktuálnu nízkoprahovú ponuku sociálnej pomoci.

Štartujeme projekt Streetwork v Trnave

Vo štvrtok 2. júna o 13:00 Trnavská arcidiecézna charita spolu so svojimi partnermi projektu Streetwork v Trnave podpíše Memorandum o spolupráci. Trnavská arcidiecézna charita vstupuje do projektu spolu s mestom […]

celý článok »